Hij wist niet dat hij pestte

Hij was twee maanden thuiszitter geweest en ontdekte dat de mentor het pesten in de groep had besproken. Hij ontving een whatsapp-berichtje van één van de dertig klasgenoten. Hij vroeg of hij ook had gepest. Dat had hij, was het antwoord van mijn zoon. De jongen was van het antwoord geschrokken en vroeg waarom mijn zoon dat niet had aangegeven. Dat had hij. En dat is wat hij antwoordde. De jongen bood zijn excuses aan en liet blijken dat hij het heel erg vond.

Ik ben die ene jongen, die ene van de 30 (sociaal sterke) klasgenoten voor altijd dankbaar dat hij dat berichtje stuurde. Dat is voor mijn zoon goed. Maar ook voor die jongen. De school heeft mijn zoon namelijk niet geloofd toen hij bij zijn mentor aangaf ‘geen aansluiting’ te kunnen vinden. Hij werd niet geloofd en niet begrepen.

Niet: stop het pesten
Wel: wees aardig voor elkaar en ga respectvol met elkaar om

Advertentie